Menu Error Warning Confirm Info Close Sort Facebook Twitter Instagram YouTube

gro

mentorskap och affärsutveckling för jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag

Gro är ett mentorprogram med affärsutveckling i fokus och riktar sig till dig som är företagare inom jordbruk, trädgårds- och/eller rennäringsföretag. Har du ambitionen att utvecklas vidare med din verksamhet och vill ha stöd och inspiration på vägen? Då kan Gro vara rätt för dig.

Genom att sätta ihop dig med en mentor särskilt matchad efter dina behov och önskemål och med gemensamma träffar med andra mentorer och adepter får du både individuellt stöd och ett inspirerande nätverk. Intresserad?

Läs mer om programmet och ansök här.

Gro-programmet pågår 2018-2019 och kommer inledningsvis i två versioner - en i mellersta Sverige och en i södra Sverige. Deltagande i programmet är kostnadsfritt för både adepter och mentorer. Mentorerna har däremot möjlighet att bjuda in till besök på sin arbetsplats eller i annan form engagera alla deltagare i programmet vid tillfälle.

Regionerna som är aktuella för Gro är:

  • Skåne
  • Blekinge
  • Örebro län
  • Dalarnas län
  • Västmanland
  • Stockholms län
  • Uppsala län
  • Södermanland
  • Gävleborgs län

Gro finansieras med EU-stöd genom Jordbruksverket och är en del av Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Europeiska jordbruksfonden för landsbyggdsutveckling: Europa investerar i landsbyggdsområden
mail
claudia@gromentor.se
telefon
+46 70 717 01 06
post
Box 56039
102 17 Stockholm