Hej och välkommen till Gro!

Vi driver utvecklingsprogram för dig som är verksam som företagare inom de gröna näringarna.

Gro-program:

  • Utgår från dig som företagare och dina behov av utveckling – av dig, ditt företagande och ditt företag
  • Är flexibla i tid, upplägg och innehåll så du får det du behöver
  • Ger dig tydliga verktyg som du kan jobba med tillsammans med våra rådgivare och fortsätta med på egen hand i din egen verksamhet

Under 2023 och 2024 har vi fokus på följande möjligheter:

Våra program finansieras med EU-stöd genom Jordbruksverket.
Europeiska jordbruksfonden för landsbyggdsutveckling: Europa investerar i landsbyggdsområden

Programmet Handlingskraft erbjuder rådgivning till dig som vill framtidssäkra ditt företagande. Vilka möjligheter har du idag och vilka väntar runt hörnet? Vilka risker ser du och hur förhåller du dig till dem på ett hållbart sätt? Med hjälp av en rådgivare får du konkreta verktyg för att utveckla ditt företags planering och beredskap.

Läs mer om programmet här!

Programmet Skala upp som erbjuder en mer omfattande rådgivnings- och kompetenshöjningsinsats för dig som vill satsa på att säkra finansiering till ditt företag för att skala upp och växa. Är du och ditt team redo för att ta nästa steg i ert företag och arbeta intensivt med stöd från en expert för att ta er framåt?

Läs mer om programmet här!

Tyck och skapa med oss! Under våren utvecklar vi våra utvecklingsprogram ytterligare för att passa dig som är verksam inom måltidsturism och/eller mathantverk. Har du önskemål om åsikter om hur den bästa rådgivningen och utvecklingsresan skulle se ut för att passa just dig? Vill du vara med att skapa ett optimalt program? Delta engagerat i vårens workshops! Viss ersättning utgår för ett gediget engagemang! Maila claudia@gromentor.se direkt om du vill vara med (obs du behöver arbeta med mathantverk och/eller måltidstursim för att vara med)!

Gro Handlingskraft

Programmet Gro Handlingskraft erbjuder rådgivning till dig som är primärproducent och vill framtidssäkra ditt företagande. Vilka möjligheter har du idag och vilka väntar runt hörnet? Vilka risker ser du och hur förhåller du dig till dem på ett hållbart sätt?

I Gro Handlingskraft arbetar vi årshjulsbaserat. Vi analyserar ditt nuläge – hur det ser ut idag och hur det senaste året har varit, och ditt önskade framtidsläge – hur du önskar att ditt år kunde se ut. När vi har dessa två lägen tydligt framför oss fokuserar rådgivningen på att framtidssäkra ditt företagande. Vi tittar tillsammans på hur vi bygger bryggor från nuläget till framtidsläget. Behövs det kompetensutveckling, personal, en större kundkrets eller bättre koll på budgeten? Vi ser möjligheter och analyserar risker och skapar beredskap för vad framtiden än bjuder på så att du står redo.

Målgrupp och omfattning

Gro Handlingskraft är ett utvecklingsprogram för dig som är primärproducent och vill framtidssäkra din verksamhet. Som deltagare erbjuds du 18 timmar fokuserad rådgivning av en Gro-rådgivare. Timmarna lägger vi upp helt efter vad som passar dig. Ambitionsnivån, tempot och hur mycket tid varje moment får i rådgivningen är flexibelt – du får den rådgivning just du vill ha!

Vad kostar det mig?

Gro Handlingskraft finansieras till 70 procent av Jordbruksverket. Det betyder att du som mottagare av rådgivningen endast betalar 249 kronor per rådgivningstimme, exklusive moms.

Hur och när söker jag?

Programmet är öppet för ansökan och du mailar in ditt intresse till claudia@gromentor.se och så följer vi upp med ett samtal! Välkommen med din intresseanmälan!

Gro Skala upp

Programmet Skala upp är vårt program som för dig som är verksam inom måltidsturism och mathantverk och är redo för att ta ditt företag och ditt företagande till nästa nivå. Rådgivningen har fokus på att säkra finansiering till ditt företag för att skala upp och växa – på det sätt som passar dig/er. Vill ni öka intäkterna, söka medel, ta in nya investerare eller crowdsourca? Har ni en slagkraftig utvecklingsidé men saknar vägen till kapitalet som möjliggör att idén förverkligas? Då är Skala upp något för er!

Målgrupp och omfattning

Gro Skala upp är ett utvecklingsprogram för dig som är verksam inom måltidstursim och mathantverk och vill arbeta med finansiering för din verksamhet så att den kan växa. Som deltagare erbjuds du ett flexibelt antal timmar fokuserad rådgivning av en Gro-rådgivare. Timmarna lägger vi upp helt efter vad som passar dig. Ambitionsnivån, tempot och hur mycket tid varje moment får i rådgivningen är flexibelt – du får den rådgivning just du vill ha!

Vad kostar det mig?

Gro Skala upp finansieras till 100 procent av Jordbruksverket. Din insats är ett genuint engagemang och ett önskemål om att skala upp och växa med ditt företag.

Hur och när söker jag?

Programmet är öppet för ansökan och du mailar in ditt intresse till claudia@gromentor.se och så följer vi upp med ett samtal! Välkommen med din intresseanmälan!

Gro Mentorprogram

Gro Mentorprogram var ett program med fokus på affärsutveckling som vi drev under 2016-2022. I programmet deltog över 200 adepter från stora delar av Sverige. Som rådgivare fick vi möjligheten och privilegiet att följa med på många fantastiska utvecklingsresor och händelser. Vi har fått stå vid sidan med stöttning och inspiration vid:

… och många mer!

Vi är ödmjukt tacksamma för det stora och återkommande förtroendet från deltagare i Gro Mentorprogram.

Bakom Gro

Bakom konceptet Gro står Claudia Kiaer, rådgivare och konceptutvecklare, som jobbat med mentorskap och affärsutveckling i olika former sedan 2004. Mina kunder spänner från den lilla företagaren med den stora ambitionen på landsbygden till det stora börsnoterade företaget. I alla uppdrag kan jag på något sätt relatera till min egen erfarenhet som egenföretagare, med de utmaningar som det innebär.
Min förhoppning och målsättning med Gro är att skapa större möjligheter för företagare på landsbygden genom att bistå med erfarenheter, kunskaper och ett gediget nätverk.
Du når mig lättast på claudia@gromentor.se eller +46 707170106.

I Gro-teamet finns även Nina Nilsson. Nina är civilekonom i botten och har en karriär inom investment banking bakom sig. För femton år sedan bestämde hon sig för att sadla om helt och valde då livet som entreprenör inom hälsa, fysisk aktivitet och den gröna näringen. Hon är en engagerad rådgivare, mentor, utbildare och coach.

Utöver detta lilla kärnteam jobbar vi till och från med andra rådgivare och aktörer under Gro-paraplyet, ibland som projektanställda, ibland som underleverantörer. Du som deltagit i något av våra program känner dessa stjärnor som Birgitta Olsson, Helena Kurki och Angelica Suraga. Beroende på uppdrag och möjligheter kliver dessa in och ut i engagemang och skapar en kreativ dynamik med sina olika perspektiv.

Varmt välkommen att ta kontakt om du vill delta i något av våra program eller prata med oss om något annat!