Ansök

Har Gro mentorprogram fångat ditt intresse?

Skicka ett mail till claudia@gromentor.se där du beskriver dig själv och din verksamhet lite närmare, och även gärna några rader om varför du söker dig till programmet och vad du hoppas att det ska kunna bidra med i din utveckling.

Du får återkoppling direkt på mail och i nästa steg bokar vi upp ett telefonsamtal för att förstå dina behov och önskemål bättre. Det ligger till grund för vilken av Gros mentorer som är bäst lämpad för att möta just dig och dina utmaningar i mentorsamtalen. Därefter sätter vi igång!

mail
claudia@gromentor.se
telefon
+46 70 717 01 06
post
Box 56039
102 17 Stockholm