mentorer

Mentorerna i Gro har alla många års erfarenhet av mentorskap och coaching.

Inom gruppen finns dessutom en gedigen kunskap om affärsutveckling, strategi, marknad och försäljning. I mentorprogrammet kombinerar vi dessa kompetenser med ett hållbart synsätt på företagande, och företagaren. Livet ska gå ihop, privat och professionellt, och programmet lägger stor vikt vid den balansen.

mail
claudia@gromentor.se
telefon
+46 70 717 01 06
bolagets säte
Stockholm