mentorer

Mentorerna i Gro har alla många års erfarenhet av mentorskap och coaching. Inom gruppen finns dessutom en gedigen kunskap om affärsutveckling, strategi, marknad och försäljning. I mentorprogrammet kombinerar vi dessa kompetenser med ett hållbart synsätt på företagande, och företagaren. Livet ska gå ihop, privat och professionellt, och programmet lägger stor vikt vid den balansen.

Här är ett urval av programmets mentorer:

Anders Lareke

Jag har under många har arbetat med mat i olika roller – som marknadsförare, konceptutvecklare, forskare, mentor, innovations- och produktutvecklare samt inspiratör inom smak och upplevelse. Sedan 15 år driver jag en egen verksamhet som heter En God Granne. En God Granne arbetar med ett koncept kring lokal mat, hälsa och hållbarhet ihop med dagligvaruhandelsbutiker och mat- och råvaruproducenter.

Angelica Suraga

Jag arbetar som försäljningsdirektör inom events för internationella kunder på Scandic och har en stor passion för besöksnäringen. Efter tio år utomlands – bland annat inom hotellbranschen i Dubai och studier i Schweiz – har jag en bred förståelse för olika målgrupper, försäljning på en dynamisk marknad, och hur man både som liten och stor aktör kan strukturera upp sin affär och sin idé.

Birgitta Olsson

Jag har mer än 30 års erfarenhet inom försäljning i lantbruksbranschen, framförallt inom förnödenhets- och försäkringsbranschen. Här har jag jobbat med både kända och okända varumärken, underhållit befintliga kundstockar och skapat vägar fram till nya kunder. Jag har erfarenhet av vad det innebär att ha personalansvar och se helheten i ett företag. Idag arbetar jag som konsult inom de gröna näringarna, främst inom försäkring, försäljning och utbildning.

Helena Kurki

Jag arbetar som konsult och som projektledare i många olika typer av uppdrag. Det som förenar är fokus på utvecklingsarbete och förändringsledning, analys- och strategiarbete, ledarskap, hållbarhet och kommunikation. Jag är en erfaren projekt- och processledare, en driven affärsutvecklare, en entusiastisk seminarieledare och facilitator med ett starkt intresse för utvecklingsfrågor, innovation, ledarskap, etik och värderingar. Mina personliga drivkrafter är nyfikenhet, framåtblick och handlingskraft, kreativitet och struktur. Att pendla mellan att ha fingrarna i myllan och driva strategiska, utvecklande frågeställningar, att dra lärdomar, se mönster, kommunicera och förankra.

Louise Ragnartz

Jag har arbetat i många olika roller, företag och branscher, men två röda trådar i min färgglada karriärväv har varit skrivande och andras utveckling. När jag startade eget ville jag hitta en form där alla erfarenheter fick plats, men där det också fanns rum för nya idéer och samarbeten. Så har det också blivit: jag varvar arbete som journalist, skrivcoach och redaktör med konsultuppdrag där verksamheter och beteenden behöver förändras. Är mitt företagarliv som jag hade föreställt mig? Ja och nej. Och det är precis det – oförutsägbarheten och utvecklingen – som är tjusningen för mig.

Nina Nilsson

Jag är civilekonom i botten och har en karriär inom investment banking bakom mig. För tio år sedan bestämde jag mig för att sadla om helt och valde då livet som entreprenör inom hälsa och fysisk aktivitet. Min professionella vardag spänner idag mellan personlig träning, rådgivning inom fysisk hälsa för både elitidrottare och vardagsmotionären, och coachande engagemang i mindre företag och drivna företagare.

mail
claudia@gromentor.se
telefon
+46 70 717 01 06
post
Box 56039
102 17 Stockholm