upplägg


Mentorprogrammet Gro syftar till att stötta och inspirerar dig som är eller vill bli företagare inom lantbruk och trädgård genom mentorskap.

Programmet möter dig där du är i din utveckling och hjälper dig utvecklas framåt dit du vill. Du sätter målen, mentorn stöttar din utveckling dit!

Gro Mentorprogram varvar i sin vanliga version individuella samtal med mentorn, med gruppmentorskap med andra adepter som också går programmet. Detta för att utbyta erfarenheter och bygga nätverk. Under rådande situation, där Corona-viruset begränsar den sociala dimensionen, löper Gro Mentorprogram på i digital form. De individuella samtalen med mentorn blir fler och än mer skräddarsydda för din utveckling, men sker digitalt (Skype, telefon, eller liknande).

Mentorprogrammet är öppet för intresserade i följande regioner:

  • Mellersta Sverige: Stockholms län, Uppsala län, Södermanland, Gävleborgs län, Örebrolän, Dalarnas län och Västmanland
  • Södra Sverige: Skåne och Blekinge
  • Norra Sverige: Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrlands län och Jämtlands län

I den digitala versionen startas mentorskapet upp löpande. Du som är intresserad tar kontakt med Claudia på claudia@gromentor.se, vi går igenom dina önskemål, ditt nuläge och dina behov, och så är du igång med regelbundna coachande samtal med en professionell mentor!

mail
claudia@gromentor.se
telefon
+46 70 717 01 06
post
Box 56039
102 17 Stockholm