upplägg

Mentorprogrammet Gro syftar till att hjälpa företag inom lantbruk och trädgård stärka och utveckla sin verksamhet och sig själva genom mentorskap.

Mentorns roll är att inspirera, stötta, förmedla kunskap och möjliggöra för företagaren att bygga nätverk och identifiera utvecklingsmöjligheter utifrån sin egen kunskap och erfarenhet. Adepten får då möjlighet att utvecklas med mentorns hjälp och med det ramverk som erbjuds inom Gro.

Gro mentorprogram finns i två regioner – mellersta Sverige, som inkluderar Stockholms län, Uppsala län, Södermanland, Gävleborgs län, Örebro län, Dalarnas län och Västmanland, och södra Sverige, som inkluderar Skåne och Blekinge. Programmet startar upp ungefär varje halvår i respektive region och erbjuder plats för mellan 20 och 25 adepter per omgång.

Varje omgång löper under drygt ett års tid med samtalet mellan mentor och adept i centrum. Mötena för mentorsamtalet sker både i grupp med flera adepter för att lära av varandra och individuellt för att lägga fokus på de individuella utmaningarna. De gruppvisa mentorsamtalen sker på gemensam fysisk plats – ofta en gård eller en plats där det finns utrymme för samtal och inspiration av olika slag. De individuella samtalen sker per telefon, Skype eller i fysiska möten, anpassat efter vad som är möjligt för mentorn och adepten.

mail
claudia@gromentor.se
telefon
+46 70 717 01 06
bolagets säte
Stockholm